Program No Excuse Zagovorniki je nadgradnja programa No Excuse Aktivisti in je prilagojen starejši starostni skupini, zato so način podajanja znanja, zahtevnost, zadolžitve in praktično delo bolj zahtevni in nadgrajeni. V program se lahko vključijo prav vsi mladi med 19 in 23 let, ki si želijo spreminjati svet na bolje, ter posamezniki, ki so zaključili program Aktivisti.

Preveri podrobnosti spodaj.
TI LAHKO SPODBUDIŠ POZITIVNE SPREMEMBE
PRI SEBI IN V  DRUZ,BI.
8 razlogov, zakaj postati No Excuse Zagovornik
1.
Ker želiš spremeniti svet na boljše, se ukvarjati s pomembnimi temami in se pri tem tudi zabavati.
2.
Ker želiš razvijati kritično mišljenje in prepoznavati pereče družbene problematike.
3.
Ker se želiš naučiti javno nastopati in prepričljivo in samozavestno zagovarjati svoja stališča ter predlagati konkretne rešitve.
4.
Ker boš spoznal/-a, kako razvijati kreativnost, veščine in sposobnosti za učinkovito pot skozi življenje.
5.
Ker lahko sodeluješ pri različnih projektih in tako razvijaš svoje potenciale in interese.
6.
Ker lahko spoznavaš ljudi iz Slovenije in drugih držav sveta in z njimi aktivno sodeluješ.
7.
Ker razvijaš in gradiš odnose, osebnostno rasteš, si širiš obzorja in na drugačen način spoznavaš svet in družbo, v kateri živiš.
8.
Ker postaneš del zares kul ekipe, ki se, poleg ustvarjanja neverjetnih projektov, rada tudi druži in zabava na številnih skupnih dogodkih, vikendih in taborih.
Kaj pravijo naši člani o programu


BI RAD/A SPOZNAL/A NAŠE ZAGOVORNIKE?

Pridruži se nam na online dogodku "Kako postati Zagovornik Brez izgovora" ter spoznaj naše zagovornike in vse podrobnosti programa.

Datum informativnih dni:
27. 9. ob 18.00
12. 10. ob 18.00
17. 10. ob 15.00.PRIDRUŽI SE NAM NA ONLINE DOGODKU
PRIJAVI SE
IN SE AKTIVIRAJ,
ČE:
 • če si star/-a med 19 in 23 let;
 • si samostojen/-na, predan/-a, skrben/-na, odgovoren/-na in samoiniciativen/-na;
 • imaš željo spreminjati svet na bolje;
 • ti reševanje problematik sodobnega časa predstavljajo pozitiven izziv;
 • se želiš zavzemati za reševanje družbenih problematik, do katerih si najbolj kritičen/-na;
 • ti ni vseeno za vpliv človeškega delovanja na okolje: podnebne spremembe, onesnaženost zraka, ekološki odtis in drugo;
 • želiš spodbujati zdrav življenjski slog brez alkohola, tobaka, drog ali drugih substanc;
 • želiš opozarjati na resnost stresa, zasvojenosti in drugih vidikov duševnega zdravja;
 • si želiš svoj prosti čas preživljati aktivno, koristno, se pri tem zabavati ter pridobiti nove prijatelje.
PRIJAVI SE
O PROGRAMU
NO EXCUSE ZAGOVORNIKI
Program je namenjen mladim med 19 in 23 let, ki si želijo aktivno spreminjati svet na bolje. V času trajanja programa se seznaniš s temeljnimi vidiki mladinske participacije, trajnostnega razvoja in javnega zdravja ter osvojiš najpomembnejše veščine in kompetence za učinkovito prepoznavanje sodobnih problemov, njihovo kritično vrednotenje in ustrezno ukrepanje.

Preveri vse podrobnosti programa in oddaj svojo prijavo še danes!

Prijave zbiramo od 21. 9. do 15. 11. 2022.

OSVOJENA ZNANJA


Program No Excuse Zagovorniki te bo seznanil s številnimi sodobnimi problematikami, ki segajo od zdravja mladih, nevarnosti alkohola, tobaka in drugih drog, vrstniškega nasilja in stresa ter okoljevarstva, onesnaženosti, okoljskih vplivov in ekološkega odtisa do trajnostnega razvoja, turizma, mobilnosti in drugih globalnih vprašanj. S tem boš pridobil/-a celostno sliko okoljskih, družbenih in političnih/gospodarstvenih dejavnikov, na katere lahko vplivaš.

PODROČJA, NA KATERIH BOŠ PRIDOBIL/-A NOVO ZNANJE:


OKOLJE

Spoznaj se s problematikami podnebnih sprememb, ekološkega odtisa, virov onesnaževanja in njihovim vplivom na okolje in zdravje, zmanjševanja porabe odpadkov in družbe brez odpadkov ter prepoznaj okoljsko zavajanje podjetij.

ZDRAVJE

Spoznaj smernice zdravega življenjskega sloga mladih, dejavnike tveganja in varovalne dejavnike za zdravje, kaj pomeni pravičnost na področju zdravja, problematike alkohola, tobaka in drugih drog med mladimi, problematike duševnega zdravja, zasvojenosti, vrstniškega nasilja, samopoškodbenega vedenja in stresa ter se informiraj o dogajanju na tem področju znotraj in zunaj Slovenije.

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Spoznaj se s temeljnimi koncepti in cilji trajnostnega razvoja, spoznaj povezanost gospodarskih, okoljskih in družbenih vidikov trajnostnega razvoja, razmišljaj o možnih rešitvah za globalna vprašanja, zavedaj se pomena naravnih virov in njihovega vpliva na gospodarski razvoj, poznaj pomembnost obnovljivih virov, učinkovite rabe energije in krožnega gospodarstva.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE


Izkušnje, kompetence in poznanstva, ki jih boš pridobil/-a v času trajanja programa No Excuse Zagovorniki, ti bodo koristila tako na kariernem področju in pri poznejšem iskanju službe, kakor tudi v osebnem življenju in odnosih, ki jih boš gradil/-a, in stvareh, ki jih boš počela/-a.

Program No Excuse Zagovorniki je zasnovan tako, da ti preda praktično znanje, s katerim boš lahko uspešno premagoval/-a karierne in osebne izzive ter sprejemal/-a boljše odločitve zase, za svoje okolje in družbo.

KOMPETENCE, KI JIH BOŠ PRIDOBIL/-A:


OSEBNOSTNE SPRETNOSTI

Nauči se vpeljati koristne navade, si postaviti osebne profesionalne in življenjske cilje ter jim uspešno slediti, obvladovati stres, izražati svoja čustva in prepoznavati čustva drugih, izražati svoja mnenja in jih zagovarjati, obvladovati konfliktne situacije in jih razrešiti.

ZAGOVORNIŠTVO IN KRITIČNO MIŠLJENJE

Nauči se aktivnega poslušanja, suverenega javnega nastopanja, oblikovati učinkovite argumente in protiargumente, zagovarjati pomembne teme pred vrstniki in širšo javnostjo, izbirati prave informacije in jih ločiti od lažnih.

UPRAVLJANJE S SEBOJ TER DRUGE VODSTVENE IN PROJEKTNE SPRETNOSTI

Nauči se učinkovitega načrtovanja svojega prostega časa, postavljanja prioritet in ciljev, predvidevanja rezultatov, samoevalvacije, pomena sprejemanja odgovornosti, vodenja projektov in projektnih timov, skupinske dinamike, sklepanja kompromisov, rabe sodobnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij.


POGLEJ SI CELOTEN SEZNAM KOMPETENC

AKTIVNOSTI


Udeleženci se boste tekom programa družili na različne načine:

USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA V ŽIVO

Pridobivaj kompetence na regionalnih ali nacionalnih dogodkih, posameznih enodnevnih in vikend izobraževanjih.

ONLINE USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA

Izobražuj se od doma z webinarji in spletnimi izobraževalnimi vsebinami.

AKTIVNO DELOVANJE

Izoblikuj ideje za konkretne projekte prek INKUBATORJA IDEJ. Sodeluj pri ustvarjanju projektov prek srečanj PROJEKTNIH SKUPIN, pomagaj pri načrtovanju in izvajanju delavnic in drugih dogodkov v Sloveniji in širše.

MEDNARODNE IZMENJAVE

Pridobivaj dodatna znanja in izkušnje ob sodelovanju z zvezami iz drugih držav, razvijaj komunikacijske kompetence in spoznavaj svet.

DRUŽABNI DOGODKI

Spoznaj druge člane na uvodnem vikendu in se druži na motivacijskih vikendih, summer campih in piknikih ter razvijaj svoje socialne kompetence.

VODENE RAZMIŠLJUJOČE AKTIVNOSTI

Vzemi si čas za samorefleksijo in za razmislek o svetu, družbi in problematikah, ki ju pestijo, si ustvari mnenje in izoblikuj argumente za zagovarjanje sprememb s pomočjo mentorjev.

IZZIVI

Premaguj izzive, prek katerih v praksi preizkusiš pridobljene kompetence in znanja v fiktivnih situacijah, a z resničnimi rezultati.
Poleg omenjenih aktivnosti se v programu izvajajo tudi dodatne oblike aktivnosti, ki omogočajo poglobitev znanja in veščin preko različnih metod dela, tudi individualnega:
 • Iskanje in branje strokovnih člankov
 • Simulacije
 • Igre vlog
 • Debatiranje
 • Projektno delo
 • Javno nastopanje, argumentiranje, zagovorništvo in predstavljanje
 • Analiza in spremljanje aktualnih dogodkov, medijev in potreb okolja
 • Refleksija in vrednotenje

TRAJANJE IN POTEK


Program No Excuse Zagovorniki traja 2 leti oziroma 4 sezone.

Jesenska sezona traja 6 mesecev, od začetka oktobra do februarja.

Pomladna sezona traja 6 mesecev, od marca do avgusta. Julij in avgust nista namenjena rednim aktivnostim, temveč dodatnim aktivnostim in summer camp-u (poletnemu taboru).

PROGRAM JE SESTAVLJEN IZ DVEH STOPENJ

ZAČNEŠ LAHKO KADARKOLI - ŽE V 1. LETNIKU ŠTUDIJA ALI KASNEJE.

1. stopnja poteka v 1. letu,
2. stopnja pa v 2. letu vključenosti v program.

*Če si mlajši in bi se nam rad pridružil, si oglej program No Excuse Aktivisti.


POGLEJ SI PODROBEN PROGRAM

POT ZAGOVORNIKA


V program Zagovorniki so sprejeti posamezniki, ki so resni in odgovorni in pokažejo interes za obravnavane teme, za pozitivne družbene spremembe, kritično perspektivo in nenazadnje pripravljenost na sprejemanje drugačnosti.

Program Zagovorniki ima 2 stopnji. Za prehod iz 1. stopnje na 2. stopnjo mora zagovornik dosegati določene pogoje udeležbe na dogodkih, pridobljenih kompetenc in znanja.

V prvem letu posameznik intenzivno pridobiva vsebinsko znanje. Po 1. sezoni se vključi v prvi projekt. V naslednjem letu se mu poleg skupnega programa ponuja možnost individualnih prilagoditev programa. To pomeni, da tekom izvajanja programa redno pridobiva informacije predvsem na področjih lastnih interesov.

SPREMLJANJE NAPREDKA

Po koncu vsake sezone se z zagovorniki opravi tudi razgovore, prek katerih posamezniki reflektirajo svojo pot v programu, izpolnjene želje in pričakovanja ter si postavijo cilje za naslednje obdobje. Napredek se spremlja s celostnim pristopom:
 • SPREMLJANJE NAPREDKA GENERACIJE ZAGOVORNIKOV
 • INDIVIDUALNI NAPREDEK


Individualni napredek se spremlja preko razgovorov in z individualnim pristopom mentoriranja oziroma coachinga. Vsakemu zagovorniku je dodeljen izkušen član No Excuse, ki zagovorniku ponuja prostor za izražanje svojih interesov, skrbi, idej, vpogledov v osebnostni razvoj in skupno pripravo individualiziranega programa. Ti člani so mentorji, trenerji, mladinski delavci in člani upravnega odbora. Pomembno je, da posameznik prepozna svoja močna področja in da se mu ponudi prostor in sredstva, da jih še bolj razvija.

Pogoj za uspešen zaključek programa je sodelovanje v vsaj dveh projektih. Zaključek programa se obeleži s prejemom certifikata. Poleg certifikata se pripravi prilogo s kompetencami, ki jih je zagovornik usvojil tekom programa.

CERTIFIKAT


Ob zaključku programa No Excuse Zagovorniki prejmeš certifikat in pisno priporočilo, ki povzema opravljena usposabljanja ter pridobljene kompetence. No Excuse programi so visoko kvalitetni in cenjeni pri delodajalcih, zato verjamemo, da ti bo ta certifikat v pomoč pri tvoji nadaljni karieri in pridobivanju študentskega dela ali zaposlitve pozneje v življenju.

LOKACIJE IZOBRAŽEVANJ


Program se bo v večji meri dogajal prek spleta, tako da se vanj lahko vključijo posamezniki iz celotne Slovenije!

Dogodki, na katerih se bomo družili v živo, se bodo dogajali v različnih krajih po Sloveniji, največ pa v Ljubljani. Za prevoz, če bo to potrebno, bo poskrbljeno.

NAGRADE


Mladinska zveza Brez izgovora je največkrat nagrajena nevladna (mladinska) organizacija na področju zdravja in okolja v Sloveniji.

Med drugim smo bili prejemniki naslednjih nagrad:
 • European Commission Health Award
 • European Commission Youth Award
 • World Health Organization WNTD Award
 • European Cancer Leagues Young Professional Award
 • NCD Alliance Sharjah Award
 • European Network for Smoking Prevention Award
 • Global Shapers Ljubljana Award
 • Državna nagrada za kakovostno in uspešno delo na področju mladinskega dela v daljšem obdobju v Sloveniji
 • Državna nagrada za trajnostni razvoj


CENA PROGRAMA


Vsa usposabljanja so za člane BREZPLAČNA, za ostale dogodke, ki niso primarno namenjeni pridobivanju kompetenc, pa je možno določiti simbolični prispevek. Brezplačna izvedba tako celostnega programa je mogoča zaradi podpore različnih slovenskih ministrstev, Evropske unije, slovenskih občin in drugih financerjev.

Posameznik za pridobitev statusa člana ob včlanitvi v No Excuse vplača enkratni znesek (vpisnino), ki znaša 20€, po treh mesecih vključitve (praviloma decembra ali januarja) pa še letno članarino za tekoče koledarsko leto, ki znaša 50€.

Vsak član ob vpisu ter tekom programa prejme razne materiale in rekvizite (pisalo, zvezek, majica, vrečko iz blaga, pulover s kapuco itd). Prav tako vsi člani prejemajo revijo FedUp in redni novičnik zveze. Stroške teh materialov poravnamo s prispevki iz vpisnine in članarine.

*OPOMBA: Prevoz, namestitve in prehrana na srečanjih programa so praviloma kriti s strani programa, zato posameznik za usposabljanja ne plača ničesar. Če se za prevoz na dogodek kdaj dogovori drugače, se po potrditvi koordinatorja programa potne stroške povrne.

PRIJAVI SE
#tiUPlivaš
Tvoja aktivacija ima večji vpliv, kot si misliš.
Pridruži se vrstam UPlivnežev, ki s svojim delovanjem vlivajo UP v boljši jutri.
Vsi radi kritiziramo in govorimo o vseh mogočih krivicah na tem svetu, a se pri kritikah navadno tudi ustavimo. No Excuse pa ti ponuja okolje, ki ti pomaga preseči golo kritiko in te spravi v akcijo. Hkrati pa ti timsko delo na drznih in ambiciozno nastavljenih projektih tudi daje možnost dela in druženja z ostalimi super ljudmi iz Slovenije, Evrope in celega sveta.

Dr. Blaž Gasparini,
postdoktorski raziskovalec na oddelku za atmosferske in podnebne znanosti, University of Washington, Seattle, ZDA
No Excuse so mladi, ki jih ni strah razmišljati drugače in ki se stalno učijo kritično ocenjevati informacije iz okolja. V organizaciji je ogromno mladih strokovnjakov, ki imajo veliko znanja na različnih področjih, zato jih bom vedno priporočala drugim mladim in jih podpirala s svojim znanjem in izkušnjami.

Urška Erklavec,
bivša predsednica Brez izgovora Slovenija, trenutno zaposlena na Ministrstvu za zdravje RS
Program No Excuse mi je v najstniških letih, ko se je moja osebnost najbolj značilno oblikovala, dal varno mesto za razvoj in rast. Skozi druženja in delavnice sem razvijala veščine retorike in v praksi spoznavala, kaj je aktivno državljanstvo. No Excuse-u pripisujem velike zasluge za mojo današnjo samozavest, dovzetnost za nove, nore ideje (in implementacijo le-teh!) ter željo po javnem nastopanju in predajanju znanja.

Tjaša Deu,
TEDx govornica, strateginja za razvoj YouTube kanalov, vplivnica, podjetnica
Osebno mi je organizacija Brez izgovora predstavljala prostor, kjer sem se lahko razvijala kot oseba v polnem pomenu besede. V organizaciji nikoli ni manjkalo izzivov, iz katerih sem se naučila bolje reševati probleme, zanimivih predavanj, ki so širila moje znanje, aktivnosti, v katerih nisem samo razvijala svojih veščin, temveč tudi podajala svoje znanje naprej, izletov v neznane zanimive kraje in nenazadnje, nikoli ni manjkalo ljudi, s katerimi sem lahko delila smeh ali solze in ki so me vedno jemali resno, tudi takrat, ko se sama nisem. Še danes mi iz časa, ko sem bila mlada aktivistka v Brez izgovora, ostaja z besedami neopisljiv občutek, da štejem in da vedno lahko pozitivno prispevam pri spreminjanju družbe na bolje.

Sinja Čož,
mlada raziskovalka na Centru za socialno psihologijo, FDV UL
Brez izgovora je organizacija, ki me je oblikovala v osebo, kakršna sem danes. Ko sem bila sprejeta v organizacijo, sem prišla v okolje mladih ljudi, ki so za seboj želeli pustiti boljši svet. Ob projektih in nešteto izredno zabavnih delovnih vikendih sem spoznala ogromno istomislečih vrstnikov in pridobila znanja in veščine, ki jih ne bi mogla pridobiti nikjer drugje. Še danes se spomnim vseh mednarodnih mladinskih izmenjav, ki sem se jih udeležila kot No Excuse aktivistka. Dobiti priložnost potovanja po celi Evropi in še dlje, spoznavanja vrstnikov iz drugih držav in zabavanja ob pridobivanju novih izkušenj in znanj – tega ne bi smel zamuditi nihče. :)

Nina Rogelj Peloza,
podpredsednica za trajnostni razvoj na Mladinskem svetu Slovenije
Ko pomislim na No Excuse, dobim asociacijo na neskončne izkušnje, ki so postale velik del mojega življenja in mene. Z večletnim druženjem z neverjetnimi ljudmi, znanjem in izkušnjami, ki mi jih je dal No Excuse, sem pridobila drugačen pogled na svet, bolj razkrit. Nekako tako: najprej sem spoznala svet v drugačni luči in potem še, kako ga lahko čisto vsak posameznik spremeni v nekaj boljšega. In to ne samo zaradi svoje koristi, ampak tudi za vse ostale ljudi in tiste, ki pridejo za nami.

Manca Kozlovič,
pevka in bivša podpredsednica Brez izgovora Slovenija
No Excuse-u sem se pridružil leta 2006 še kot zelen srednješolec. Tekom mojega odraščanja v Brez izgovora sem pridobil ogromno znanja, pa tudi drugo družino, ki mi stoji ob strani v dobrem in zlu. Brez No Excuse-a niti približno ne bi dosegel toliko v življenju, tudi iz vidika ambicioznosti in podpore. Enkrat No Excusovec, vedno No Excusovec. #NoExcuse4Life

Nassim Djaba,
predsednik Brez izgovora Slovenija, bivši senator Univerze na Primorskem
No Excuse je družina, ki te sprejme takšnega, kakršen si, in ti obenem stoji ob strani pri odraščanju ter odkrivanju sebe in sveta. Všeč mi je predvsem, ker se tu mladi naučimo odgovornosti spreminjanja sveta na bolje.

Luka Keserič,
član EYCA Youth Panela in bivši vodja Brez izgovora Slovenija
No Excuse poskrbi, da ima vsak posameznik ustrezno strukturo in podporo za razvoj svojega osebnostnega in družbenega potenciala. Meni je članstvo v tej organizaciji ogromno pomagalo.

Luka Vitez,
zdravnik internist na UKC Ljubljana
Prijavi se
NAREDI KORAK K BOLJŠEMU SVETU!
KORAK 1:
Izpolni prijavnico.

KORAK 2:
Po uspešno oddani prijavnici ti bomo poslali 4 dodatna vprašanja, da te bolje spoznamo.

KORAK 3:
Po prejemu tvojih odgovorov sledi povabilo na spoznavni razgovor (osebno ali online).

KORAK 4:
Če ugotovimo, da so naši cilji in vrednote skladni, sledi srečanje s skupino ostalih članov ter povabilo na uvodno srečanje, kjer ti bomo predstavili vse podrobnosti programa Zagovorniki.
Error message.
ODDAJ PRIJAVO
Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija (No Excuse Slovenia) je nacionalna mladinska organizacija, ki stremi k pozitivnim družbenim spremembam in osebnostni rasti mladih.

Naš cilj je spodbuditi mlade k aktivni družbeni, politični in okoljski participaciji, saj verjamemo v njihov potencial pri doseganju sprememb v družbi. Zato razvijamo, prenašamo in izvajamo učinkovite izobraževalne programe, namenjene zmanjševanju neenakosti v zdravju, povečanju zdravstvene in okoljske pismenosti ter spodbujanju aktivnega državljanstva.

Smo največkrat nagrajena nevladna mladinska organizacija v Sloveniji, soustanoviteljica uspešnih mednarodnih mrež in zvez ter članica številnih uglednih mednarodnih mrež na področju zdravja in okolja.

Od ustanovitve leta 2006 smo na področju promocije zdravja in trajnostnega razvoja dosegli že prek 100 tisoč mladih v slovenskih osnovnih in srednjih šolah, naše večletne programe pa je uspešno zaključilo že prek 500 mladih.

No Excuse deluje v skladu s Cilji trajnostnega razvoja 2030 in se ne financira s strani gospodarskih družb.
Program sofinancirajo
POGOSTA VPRAŠANJA
Kako se včlanim v program No Excuse Zagovorniki?
Za vpis v Mladinsko zvezo Brez izgovora Slovenija izpolniš spletno prijavnico, ki jo najdeš na spletni strani zagovorniki.noexcuse.si. Nato ti na tvoj e-naslov pošljemo navodila za nadaljnje korake in pojasnila. V No Excuse boš včlanjen prek lokalne enote, ki deluje v tvojem kraju ali blizu njega.
Kaj sploh je Program No Excuse Zagovorniki?
Program No Excuse Zagovorniki je program za mlade ome 19 in 23 let, ki želijo spreminjati svet na bolje. Traja 2 leti, v tem času pa mladi spoznajo pomembna področja, s katerimi se ukvarja Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija (No Excuse): zdravje, trajnostni razvoj in mladinska participacija. V tem obdobju skozi različne družabne aktivnosti mladi pridobijo znanja in praktične izkušnje, ki jim pomagajo tudi kasneje pri poklicni orientaciji in iskanju zaposlitve.
Zakaj bi se vpisal v program No Excuse Zagovorniki?
Program No Excuse Zagovorniki je prilagojen in namenjen mladim, ki si želijo novih izkušenj, prijateljev in znanj ter pridobitev le-teh preko interaktivnih dogodkov in projektov. V sklopu programa dobijo možnost izvajanja projektov na regionalni, kasneje pa tudi na nacionalni in celo mednarodni ravni. Program je edinstven, saj je v taki različici nastal in se izvaja samo v naši organizaciji. Poleg kompetenc, ki jih pridobiš, pridobiš tudi možnosti sodelovanja z izkušenimi posamezniki, ki ti nudijo oporo pri svojem osebnostnem razvoju in na življenjski poti.
Ali se lahko pridružim, kadarkoli se odločim?
Ker gre za 2-letni program, skozi katerega stopaš skupaj z drugimi vrstniki zagovorniki, sprejemamo nove člane le enkrat na leto. Programu pa se lahko pridružiš kadarkoli v starosti od 19 do 23 let.
Česa se bom naučil/-a?
V programu pridobiš znanje in veščine, ki ti pridejo prav v procesu spoznavanja in razumevanja sveta, ljudi, odnosov in sebe. Temeljni način spoznavanja je s pomočjo spodbujanja kritičnega mišljenja, ki ga naši člani razvijajo preko različnih vsebin v času programa (trajnostni razvoj, javno zdravje, aktivacija mladih). Predvsem se naučiš načinov, kako lahko posameznik spremeni svet na bolje, tako da ne škodi našemu okolju, zdravju in posameznikom okoli nas.
Koliko stane vključitev v program in kaj je v to všteto?
Če se vključiš v program, postaneš član Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija oziroma njen zagovornik. Članarina znaša 50€ na leto, na začetku pa je potrebno poravnati tudi enkratno vpisnino v višini 20€. Prevoz, namestitve in prehrana na srečanjih so praviloma kriti s strani programa, torej kot član dodatno ne plačaš ničesar. Če se za prevoz na dogodek kdaj dogovorimo drugače, se po potrditvi koordinatorja programa potne stroške povrne.
Ali tekom programa nastanejo še kakšni stroški (prevozi, namestitve, hrana...)?
Ne, razen za dogodke, ki niso primarno vključeni v program in so neobvezni, npr. neformalna druženja, poletni tabor, itd.
Kaj se zgodi, če si premislim in ne želim več sodelovati v programu?
Ker je študijsko obdobje lahko zelo lepo, ampak pogosto tudi zelo naporno, verjamemo, da se kdaj zgodi, da tvoje sodelovanje sčasoma ni več mogoče. To popolnoma razumemo in dopuščamo, da se odločiš izstopiti iz programa. Vedno pa se lahko vrneš v kakršenkoli program, ki ga izvajamo. Ob izstopu iz programa in na katerikoli točki v programu lahko zaprosiš tudi za izpis kompetenc, ki si jih do tega trenutka že pridobil.
Kako in kdaj potekajo srečanja?
V programu je več različnih oblik srečevanja. Vikendi potekajo med vikendi, od petka do nedelje. Dnevna srečanja potekajo en dan (v soboto ali nedeljo), online usposabljanja pa potekajo med tednom v popoldanskem času (običajno enkrat na mesec). Ostale oblike srečevanja (sestanki, daljši tabori) pa potekajo po dogovoru, glede na razpoložljivost posameznikov, ki so v skupini, tako da je urnik prilagodljiv tudi tvojim ostalim obveznostim.
Kdo financira delovanje Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija?
Mladinska zveza Brez izgovora je nevladna in neprofitna nacionalna mladinska organizacija. Financiramo se izključno iz javnih virov, ki so neodvisni od političnega interesa in korporacij. Glavna dva financerja programa No Excuse Zagovorniki sta Ministrstvo za zdravje RS in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - Urad RS za mladino.
Kako potekajo dogodki Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija?
Dogodki Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija imajo predhodno pripravljen program oz. urnik, ki mu sledimo tekom dogodka. V enem dnevu si sledijo ure usposabljanja/treninga/debat/itd., ko pa potrebujemo pavzo, imamo t. i. “coffee break”, seveda pa priskrbimo tudi kosilo in večerjo. Vmes pa je čas za druženje, igre, klepetanje, spoznavanje ostalih članov in na koncu dneva večerni program z raznimi družabnimi igrami, tekmovanji, simulacijskimi igrami. Vsi dogodki so torej kombinacija prijetnega in koristnega.
Kdo v Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija dela z mladimi?
Brez izgovora je organizacija mladih, ki delajo za mlade, kar pomeni, da so praviloma vsi člani in izvajalci stari do 30 let. Mladinsko delo opravljajo mladinski delavci in starejši aktivisti, ki so opravili posamezne programe (npr. mentorji). Pogosto se glede na cilje programa na dogodke povabi tudi starejše strokovnjake (npr. profesionalne govorce) in bivše člane, ki predajo znanje na mlade.
Se lahko v No Excuse vključim, tudi če sem mlajši/starejši?
Da, če si star 14, 15 ali 16 let, se lahko vključiš v program No Excuse Aktivisti. Če pa si starejši, preveri, ali trenutno izvajamo še kakšne druge programe oziroma nas spremljaj, saj imamo ogromno drugih aktivnosti in priložnosti za mlade. To lahko preveriš na naši spletni strani www.noexcuse.si. Lahko pa nas kadarkoli tudi pokličeš ali nam pišeš in z veseljem ti predstavimo možnosti vključitve. Vedno smo veseli novih članov :). Kontakte najdeš spodaj.
Kako kombinirati sodelovanje v programu in študij?
Naše delo je tesno povezano z različnimi šolami, tako osnovnimi kot srednjimi in fakultetami. V organizaciji stremimo k posameznikovem razvoju, ki zna časovno planirati svoje delovanje, zato se pričakuje, da zagovornik pravočasno sporoča preobremenjenost oziroma se preventivno organizira tako, da ostali aspekti življenja ne trpijo zaradi vključenosti v program No Excuse Zagovorniki.
Kaj ima od tega Mladinska zveza Brez izgovora?
Boljši in lepši svet za vse nas, stik z najbolj uspešnimi in aktivnimi mladi s potencialom in neskončno zabave, dobrega počutja in sreče :)
Koliko časa mi bo vzel program Zagovorniki?
V programu Zagovorniki se udeleženci na 14 dni skupaj z mentorjem srečujejo prek spleta ali v živo. Srečanje traja približno dve uri. Srečanja se lahko dogajajo tudi bolj redno, če se tako dogovorijo udeleženci in mentor. Termin srečanj je prilagodljiv in ga udeleženci skupaj z mentorjem predhodno določijo glede na njihove ostale obveznosti. Na srečanjih zagovorniki pridobivajo znanja in kompetence in načrtujejo lastne projekte, ki jih nato tudi izvedejo. Trajanje projekta in vključenost vsakega udeleženca je odvisna od interesov, želja in možnosti posameznika. Poleg srečanj skupine se od zagovornikov pričakuje tudi udeležba na dogodkih na nacionalni ravni, ki lahko potekajo v živo ali prek spleta.

V vsaki sezoni (september - februar in marec - avgust) se praviloma izvede:
 1. 1. sezona:
  • 1 vikend,
  • 3 usposabljanja ali treningi
  • sezonski razgovor
 2. 2. sezona:
  • 1 vikend in 1 vikend vrednotenje, na katerem se predstavijo tudi projekti, so jih načrtovali,
  • 2 usposabljanji ali treninga,
  • Inkubator idej,
  • vključitev v projekt in 5 - 8 sestankov projektne skupine
 3. 3. sezona:
  • 1 vikend
  • inkubator idej
  • 2 usposabljanji ali treninga,
  • izziv
  • 5 - 8 sestankov projektne skupine
  • sezonski razgovor
 4. 4. sezona:
  • 1 vikend in 1 vikend vrednotenje,
  • Inkubator idej,
  • izziv
  • 5 - 8 sestankov projektne skupine
Od kdaj obstaja vaša organizacija?
Mladinsko združenje Brez izgovora so 7. julija 2006 ustanovili Ana Lasić (rojena Luin), Petra Fabiani (rojena Merčun) in Jan Peloza. Z leti se je delovanje združenja razširilo po celi Sloveniji, prvemu združenju pa so se pridružile nove organizacije, zato je bila 11. septembra 2012 ustanovljena Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, ki je združila vse te organizacije v krovni zvezi. Kljub temu, da zveza kot oblika organiziranja obstaja od 2012, štejemo kot ustanovni datum Brez izgovora Slovenija ravno 7. julij 2006.

Od takrat je No Excuse Slovenija s svojimi programi dosegel več kot 130 tisoč mladih v Sloveniji, predvsem na teme zdravega načina življenja in trajnostnega razvoja. V tem času smo usposobili več kot 400 mladih, izvedli ogromno lokalnih, nacionalnih in mednarodnih projektov ter prejeli več nagrad za naše delo z mladimi.
Kaj sploh je No Excuse?
Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija je nacionalna mladinska organizacija v javnem interesu z edinstvenim vrednotnim sistemom in lastnimi kompetenčnimi modeli za mlade, ki se celostno dopolnjujejo v »Metodi Brez izgovora«.

Brez izgovora Slovenija je platforma mladih s potencialom, ki želijo delati spremembe na področju zdravja in okolja. Organizacija razvija, prenaša in izvaja učinkovite programe, namenjene zmanjševanju neenakosti v zdravju, povečanju zdravstvene in okoljske pismenosti ter spodbujanju aktivnega državljanstva za doseganje trajnostnega razvoja.

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija deluje v skladu s Cilji trajnostnega razvoja 2030 in se ne financira s strani gospodarskih družb.
Kaj predstavlja članarina v Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija?
Članarina je simboličen prispevek, ki ga vsak član plača enkrat letno, s tem pa si zagotovi celoletno članstvo v Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija. V skladu z našim statutom se lahko dejavnosti udeležujejo le člani organizacije, zato je poravnana članarina pogoj za udeležbo na vseh dogodkih. S članarino pokrijemo osnovno delovanje organizacije, vse ostalo, česar članarina ne pokrije (dogodki, usposabljanja, izobraževanja ipd.) pa je za člane brezplačno. Članarine ne vračamo.
Ali je No Excuse politično gibanje?
Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija (No Excuse) je apolitična in neprofitna organizacija v javnem interesu in ni politično gibanje. V svojem delovanju kdaj pa kdaj izvaja tudi zagovorniške akcije, ki pa niso pogojene s političnim prepričanjem njenih članov in so osnovane na znanstvenih podlagah. No Excuse je prejel številna priznanja in nagrade s strani nacionalnih in mednarodnih neodvisnih ustanov, ki še dodatno potrjujejo družbeno in okoljsko odgovornost ter njeno apolitičnost.
Kako je s porabo alkohola, tobaka in drugih nezdravih izdelkov na aktivnostih programa?
V okviru vseh programov Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija (tako mladoletne kot polnoletne osebe) ne uživamo alkohola, tobaka in drugih drog, prav tako pa skrbimo za uravnoteženo prehrano, ki je pretežno rastlinskega izvora.